Skip to Content

O portalu

Agencija za energijo na podatkovnem portalu eMonitor objavlja aktualne in kakovostne podatke ter informacije o delovanju odprtih trgov z električno energijo in zemeljskim plinom ter o oskrbi s toploto. Portal vsebuje tudi podatke s področja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, ki so v pristojnosti regulatorja. eMonitor je prav tako vstopno mesto za dostop do Nacionalnega registra tržnih udeležencev po uredbi REMIT ter omogoča dostop do ključnih informacij na področju izvajanja uredbe REMIT (1*). V prihodnosti bo vključeval tudi prenovljene primerjalne e-storitve ter informacije o uvajanju pametnih omrežij in novih tehnologij.

 

Agencija za energijo je eMonitor razvila s ciljem, da bo zagotavljala uporabnikom prijazen in enostaven prikaz podatkov o energetskih trgih, zanimivih tudi za splošno javnost, strokovnjakom pa bo portal postopoma omogočal tudi naprednejše funkcije. S tem se bo povečala preglednost delovanja energetskih trgov. Analize trendov bodo omogočale spremljanje napredka pri prehodu energetskega sektorja v nizkoogljičnega. Po potrebi bodo sproti vključena tudi pojasnila številčno in grafično predstavljenih podatkov. V prihodnosti bo agencija v okviru portala na podlagi izsledkov lastnih analiz objavljala tudi splošno razumljive informacije o dogajanju na trgu v obliki poročil. Za portal je značilna preprosta in intuitivna uporabnost. Uporabljena tehnologija omogoča tudi naprednejšo interaktivno uporabo prikazov, ki bo za strokovno javnost uvedena postopoma.

 

Do zdaj je zainteresirana javnost bila primorana iskati podatke pri različnih virih, z vzpostavitvijo portala eMonitor pa je na enem mestu omogočen dostop do množice obdelanih podatkov o energetskih trgih, ki jih agencija zagotavlja v okviru svojih nalog. Portal bo torej zelo koristen in uporaben zbir podatkov za vse, ki se zanimajo za prehod na čistejšo energijo in jih trgi z energijo še posebej zanimajo. Obenem pa eMonitor ni konkurenčen portal drugim vzpostavljenim podatkovnim portalom (STAT, Trajnostna energija, Montel ipd.), saj je njegov namen nuditi zainteresirani javnosti obdelane podatke v obliki kazalnikov delovanja trga ter druge podatke, ki so rezultat izvajanja dejavnosti energetskega regulatorja in jih drugi viri ne zagotavljajo. Večino objavljenih podatkov agencija že zdaj objavlja v okviru svojih publikacij, s portalom eMonitor pa želi te in dodatne informacije ponuditi uporabnikom na bolj učinkovit ter sodoben način.

 

Agencija bo vsebino portala nenehno posodabljala – končni cilj je popolna podatkovna integracija s podatkovnim skladiščem agencije in samodejno posodabljanje vseh objavljenih podatkov. Kakovost (2*) in ažurnost podatkov sta pri tem ključna vidika. eMonitor podatke pridobiva iz podatkovnega skladišča agencije, ki obsega le validirane podatke. Vir vhodnih podatkov za izračun kazalnikov so večinoma zavezanci za poročanje, ki agenciji posredujejo podatke na podlagi 407. člena EZ-1, nekatere vhodne podatke pa agencija pridobiva z uporabo komercialnih storitev. Agencija je v stalnem stiku z zavezanci za poročanje, saj želi nenehno izboljševati kakovost podatkov (3*).
 

eMonitor je vzpostavljen v smislu učinkovitega odpiranja javnih podatkov zainteresirani javnosti in temelji na informacijskem sistemu za spremljanje trga, ki ga je agencija razvila na podlagi 404., 407., 434., 435. in 436. člena EZ-1.

 

1* eMonitor v celoti zamenjuje REMIT portal (https://remit.agen-rs.si/).
2* Kljub vsem vzpostavljenim mehanizmom za zagotavljanje kakovosti podatkov pa se lahko pojavijo napake. Če opazite kakršne koli nepravilnosti, to javite na naslov emonitor@agen-rs.si .
3* Nekateri kazalniki, ki temeljijo na letnih podatkih, so lahko ažurirani šele proti koncu drugega četrtletja tekočega leta, zato obstaja možnost, da so v nizu kazalnikov prikazani  tako podatki za predhodno leto kakor tudi za predpreteklo leto.

 

Meta informacije
Datum objave
20.04.2018 15:43
Datum posodobitve
11.05.2018 07:15
Pravice pridržane © Agencija za energijo | Preberite si naše Pravno obvestiloKatalog informacij javnega značaja