Podzakonski akti

V letih od 2020 do 2022 so se posamezne energetske vsebine, urejene v EZ-1, ki je veljal od leta 2014, uredile v posameznih področnih zakonih (ZOEE, ZOP, ZOTDS, ZSROVE in ZURE), v postopku sprejemanja pa je tudi ZEP.


Z uveljavitvijo novih zakonov sta se nekaterim podzakonskim aktom podaljšali veljavnost in uporaba, posamezni podzakonski akti so prenehali veljati, posameznim izdajateljem splošnih aktov pa se je naložilo, da v določenem roku uskladijo veljavne akte z vsebinami novih področnih zakonov ali da izdajo nove podzakonske akte.

 

 

Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 11:14
Datum posodobitve
26.06.2023 13:29
Področja
Zakonodaja Podzakonski akti