Napredni merilni sistemi

Distribucijski operater mora zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu z električno energijo, omogočajo obračunavanje po dejanski porabi, uporabo novih načinov obračunavanja, ki so prilagojeni ponudbi in povpraševanju na trgu, ter izvajanje storitev s strani ponudnikov na trgu.

Več o naprednem merjenju in prilagajanju odjema.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 09:09
Datum posodobitve
24.03.2017 10:19
Ključne besede
napredni merilni sistemi
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka