Pravica do pravnega varstva

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spore, ki izvirajo iz razmerij med uporabniki sistema električne energije in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko, rešuje agencija v upravnem postopku. Zoper odločitev agencije ni pritožbe, je pa mogoče vložiti tožbo na upravnem sodišču

 

Spor z dobaviteljem

Spori med malimi poslovnimi odjemalci in dobavitelji se rešujejo pred pristojnim sodiščem.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 09:14
Datum posodobitve
29.10.2021 15:28
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka