Kakovost oskrbe

Če operater sistema zemeljskega plina posameznemu uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala zaradi operaterja sistem, je dolžan uporabniku sistema na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo.

 

Če uporabniku sistema operater ne plača nadomestila v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema agencija. Postopka določitve nadomestila agencija sama ne more uvesti po uradni dolžnosti.

 

Ne glede na plačilo nadomestila, lahko uporabnik sistema od operaterja sistema po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.

 

Več o kakovosti oskrbe.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:51
Datum posodobitve
19.10.2020 13:36
Ključne besede
kakovost oskrbe kršitve zajamčenih standardov kompenzacija
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka