Pravica do menjave dobavitelja

Odjemalci lahko sami izberejo svojega dobavitelja zemeljskega plina v Sloveniji. Izbirajo lahko med dobavitelji, ki dobavljajo zemeljski plin v lokalno skupnost, v kateri ima posamezen odjemalec z operaterjem distribucijskega sistema sklenjeno pogodbo o dostopu. Informacije o tem, kateri dobavitelji dobavljajo zemeljski plin na določenem območju, so objavljene na spletni strani agencije v spletni aplikaciji za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom.

 

Odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, posreduje zahtevo za zamenjavo operaterju sistema, na katerega je priključen.

 

V imenu in za račun odjemalca lahko na podlagi pooblastila zahtevo posreduje tudi novi dobavitelj.

 

Operater, ki je prejel zahtevo o menjavi dobavitelja, mora izvesti vse potrebno, da lahko odjemalec začne izvrševati pogodbo o dobavi zemeljskega plina z novim dobaviteljem v 21 dneh od vložitve popolne zahteve. Odjemalcu se menjava dobavitelja ne sme zaračunati.

 

Operater zavrne menjavo dobavitelja v primeru, če novi dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.

 

Odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki menjavi dobavitelja najkasneje šest tednov po začetku dobave zemeljskega plina s strani novega dobavitelja.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:32
Datum posodobitve
14.11.2017 12:50
Ključne besede
menjava dobavitelja zamenjava dobavitelja
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka