Varstvo pred odklopom

Operater sistema mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način. V primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

 

Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa operaterja sistema.

 

Operater sistema mora poslovnega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj osem dni vnaprej.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:53
Datum posodobitve
14.11.2017 12:20
Ključne besede
odklop pravočasna obveščenost
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka