Normativna novela REMIT

UREDBA (EU) 2024/1106 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. aprila 2024 (uredba REMIT II):

Dne 17. aprila 2024 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena UREDBA (EU) 2024/1106 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 v zvezi z izboljšanjem zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem energetskem trg. Ta uredba je znana tudi kot uredba REMIT II.

 

Povezava do izvirnega besedila uredbe REMIT II: Uradni dokument EU - REMIT II

Slovenska različica: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401106

 

Odprto pismo ACER o posledicah sprememb uredbe REMIT:

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je prav tako 17. 4. 2024 objavila odprto pismo, ki obravnava posledice teh sprememb za področje poročanja podatkov REMIT in obveznosti obveščanja.

Pismo je dostopno tukaj: Odprto pismo ACER

 

Začetek veljavnosti in uporaba:

  • Začetek veljavnosti: Uredba REMIT II začne veljati dvajseti dan po objavi, to je danes, v torek 7. maja 2024.
  • Drugi datumi začetka uporabe:
    • člen 1, točki 6 in 13, v zvezi s členom 4a(1) do (7) in členom 9a(1) do (5) Uredbe (EU) št. 1227/2011 se uporablja od datuma začetka veljavnosti delegiranih aktov, sprejetih na podlagi navedenih točk; 
    • člen 1, točka 10, v zvezi s členi 7a do 7e Uredbe (EU) št. 1227/2011 se uporablja od 1. januarja 2025;
    • člen 1, točka 18, v zvezi s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 1227/2011 se uporablja od 8. novembra 2024.

Pomembno: Uredba REMIT II je neposredno zavezujoča in se uporablja v vseh državah članicah.

 

 

 

Meta informacije
Datum objave:
07.05.2024 15:46
Datum posodobitve
08.05.2024 14:46
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Novice
Ključne besede
veleprodajni trg remit nadzor trga