Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022

Agencija objavlja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022. Poročilo prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeno je tudi varstvo odjemalcev, doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto. 

 

Poročilo najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
03.07.2023 15:16
Datum posodobitve
03.07.2023 15:27
Področja:
Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Sporočilo za javnost Drugi energetski plini
Ključne besede
letno poročilo energetsko poročilo  poročilo 2022