Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2023

Agencija objavlja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2023. Poročilo prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeno je tudi varstvo odjemalcev, doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto.
 
Poročilo najdete tukaj.
Meta informacije
Datum objave:
01.07.2024 15:16
Datum posodobitve
01.07.2024 15:24
Področja:
Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
letno poročilo energetsko poročilo poročilo 2023