Primerjalnik stroškov omrežnine za leto 2024

»Primerjalnik stroškov omrežnine« je nova spletna aplikacija Agencije za energijo, ki omogoča primerjavo stroškov po veljavni (dodatna možnost) in po novi metodi obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje. Primerjalni izračun stroškov omrežnine za leto 2024 je namenjen predvsem gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem električne energije, ki so priključeni na nizkonapetostno omrežje.

 

Primerjalni izračun letnega stroška omrežnine temelji na letnem 15-minutnem profilu odjema električne energije iz omrežja in tarifnih postavkah omrežnine, če bi te veljale za celotno leto 2024 ob upoštevanju dogovorjenih obračunskih moči, ki jih odjemalcu določi elektrooperater, oziroma ob upoštevanju s strani odjemalca prilagojenih dogovorjenih obračunskih moči. Na podlagi prilagojenih obračunskih moči sta simulirana dva primera uporabe:

  • izračun letnega stroška omrežnine brez prilagoditve odjema, ki vključuje obračun morebitnih presežnih obračunskih moči, in
  • izračun letnega stroška omrežnine s prilagoditvijo odjema na način, da ne pride do preseganja dogovorjene obračunska moči oziroma obračunavanja omrežnine za presežno moč.

 

Omogočena je tudi primerjava stroškov omrežnine za odjemalce z individualno samooskrbo ob predpostavki popolnega letnega pokritja odjema z lastno proizvodnjo.

 

Omejitve: za poslovne odjemalce, priključene na nizko napetost, je primerjalni izračun omejen zgolj na simulirane primere uporabe na podlagi nove metode obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje, saj aplikacija zaenkrat omogoča primerjavo stroškov z veljavno metodo le za gospodinjstva in mali poslovni odjem.

 

Za uporabo primerjalnika stroškov omrežnine je nujno potreben 15-minutni profil odjema, pridobljen prek spletnega portala Moj elektro.

 

Agencija za energijo bo na spletnih straneh URO objavljala tudi nasvete za uporabo primerjalnika stroškov omrežnine, ki bodo pripravljeni na podlagi vprašanj uporabnikov.

 

"Primerjalnik stroškov omrežnine" ter navodila za njegovo uporabo najdete tukaj.

 

OPOZORILO: uporabljene tarifne postavke omrežnine so določene na podlagi nove metodologije za celo leto 2024. Zaradi zamaknitve začetka uporabe  novega načina obračuna na 1. marec 2024 te tarifne postavke niso dokončne, temveč služijo zgolj informiranju o možnostih upravljanja stroškov, ki jih prenova obračuna ponuja.
Meta informacije
Datum objave:
09.10.2023 15:13
Datum posodobitve
11.10.2023 09:28
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Uveljavitev pravil Učinkovita raba Novice