Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece

Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine. Na podlagi izčrpnega poročila o pripravljenosti informacijskih sistemov za izdajanje računov odjemalcem je svet agencije na predlog vodstva agencije sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024. Metodologija in tarifne postavke za vse uporabniške skupine ostajajo nespremenjene.

 

Več informacij o razlogih za prestavitev podaja sporočilo za javnost

Meta informacije
Datum objave:
12.06.2024 09:00
Datum posodobitve
12.06.2024 09:24
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Novice