Sprejeta novela metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Svet Agencije za energijo je na 97. redni seji 16. novembra 2022 sprejel Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Informacije o aktu najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
17.11.2022 14:35
Datum posodobitve
17.11.2022 15:21
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice Sporočilo za javnost Zakonodaja Podzakonski akti Metodologije agencije