Zavezanci so v letu 2023 dosegli 2.296 GWh prihrankov energije

V letu 2023 je bilo doseženih 2.296 GWh prihrankov energije pri končni rabi.

 

Zavezanci so v letu 2022 prodali 47.723 GWh energije končnim odjemalcem, zato so morali v letu 2023 doseči prihranke v skupnem obsegu 313 GWh.

 

88 % vseh realiziranih prihrankov v sektorju pretvorbe, distribucije in prenosa energije je bilo doseženih z izvedbo sistemov soproizvodnje toplote in električne energije. Razlog za to je izgradnja plinske parne enote toplarne, s katero je bilo doseženih kar 81 % (1.863,9 GWh) vseh doseženih prihrankov v letu 2023. Temu sledi sektor prometa z dodajanjem aditiva pogonskemu gorivu ter sektor industrije s samooskrbo z električno energijo. V zasebnem sektorju je bilo realiziranih največ prihrankov z izvedbo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote v stavbah, v gospodinjstvih pa je bilo večino prihrankov doseženih z vgradnjo naprednih merilnih sistemov ter obračunavanjem energije v gospodinjstvih in storitvenem sektorju.

 

Z izvedenimi ukrepi so se znižali izpusti toplogrednih plinov za 381.147 t CO2/leto.

 

Prihranki posameznega zavezanca in skupaj so razvidni v Seznamu doseženih prihrankov energije posameznega zavezanca in skupaj v letu 2023.

 

Objavljeni podatki so začasni, lahko se še spremenijo.

Meta informacije
Datum objave:
21.06.2024 10:14
Datum posodobitve
21.06.2024 10:23
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Novice
Ključne besede
poročanje učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prihranek zavezanec