Električna energija

Primerjalnik stroškov oskrbe

Spletna aplikacija Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je skupna izhodiščna točka e-storitev za odjemalce električne energije in zemeljskega plina.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin

Pravice malih poslovnih odjemalcev

Mali poslovni odjemalci električne energije imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravica do priključitve

Osebe, ki želijo postati uporabniki sistema, imajo pravico do priključitve na sistem.

Poslovni odjemalci Električna energija

Cena električne energije

Električna energija je blago, za katero veljajo zakonitosti ponudbe in povpraševanja, saj se s pogodbo o dobavi električne energije uredijo razmerja med odjemalci in dobavitelji električne energije.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravice, povezane z odklopom

Mali poslovni odjemalci električne energije morajo biti o predvidenem odklopu pravočasno obveščeni.

Poslovni odjemalci Električna energija

Enotni račun

Obveznost plačevanja omrežnine lahko prevzame dobavitelj, tako da uporabniku izstavi enotni račun.

Poslovni odjemalci Električna energija

Več vsebin

Zemeljski plin

Primerjalnik stroškov oskrbe

Spletna aplikacija Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je skupna izhodiščna točka e-storitev za odjemalce električne energije in zemeljskega plina.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin

Pravice malih poslovnih odjemalcev

Mali poslovni odjemalci zemeljskega plina imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Varstvo pred odklopom

Mali poslovni odjemalci zemeljskega plina morajo biti o predvidenem odklopu pravočasno obveščeni.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Enotni račun

Operater distribucijskega sistema mora omogočiti izdajanje enotnega računa s strani dobavitelja.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravica do pravnega varstva

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Napredni merilni sistemi

Operater distribucijskega sistema mora zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Več vsebin

Obnovljivi viri in učinkovita raba

Nakup električne energije iz obnovljivih virov

Iz katerih virov se je proizvedena električna energija, ki jo porabljate, je razvidno z vašega računa za električno energijo. Dobavitelji lahko ponudijo tudi električno energijo izključno iz OVE ali SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija