Električna energija

Samooskrba

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Spodbude Eko sklada

Eko sklad gospodinjskim odjemalcem sofinancira številne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Ukrepi za večjo energetsko učinkovitost

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije v 5. členu predpisuje ukrepe, ki jih bo Eko sklad sofinanciral z različnimi nepovratnimi finančnimi spodbudami in zagotovil ugodne kredite.

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Kako sem lahko energetsko učinkovit

V okviru gospodinjstva so na voljo številne aktivnosti, ki pripomorejo k znižanju porabe energije in posledično k nižjim stroškom energije

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Primerjalnik stroškov oskrbe

Spletna aplikacija Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je skupna izhodiščna točka e-storitev za odjemalce električne energije in zemeljskega plina.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin

Pravice malih poslovnih odjemalcev

Mali poslovni odjemalci električne energije imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Poslovni odjemalci Električna energija

Več vsebin

Zemeljski plin

Spodbude Eko sklada

Eko sklad gospodinjskim odjemalcem sofinancira številne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Ukrepi za večjo energetsko učinkovitost

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije v 5. členu predpisuje ukrepe, ki jih bo Eko sklad sofinanciral z različnimi nepovratnimi finančnimi spodbudami in zagotovil ugodne kredite.

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Kako sem lahko energetsko učinkovit

V okviru gospodinjstva so na voljo številne aktivnosti, ki pripomorejo k znižanju porabe energije in posledično k nižjim stroškom energije

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Primerjalnik stroškov oskrbe

Spletna aplikacija Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je skupna izhodiščna točka e-storitev za odjemalce električne energije in zemeljskega plina.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin

Pravice malih poslovnih odjemalcev

Mali poslovni odjemalci zemeljskega plina imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Varstvo pred odklopom

Mali poslovni odjemalci zemeljskega plina morajo biti o predvidenem odklopu pravočasno obveščeni.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Več vsebin

Obnovljivi viri in učinkovita raba

Portal Trajnostna energija

Na portalu lahko na enem mestu najdete zbrane kakovostne in strokovne informacije, ki lahko na eni strani pripomorejo k zavedanju o učinkovitejši rabi energije, po drugi strani pa tudi nadgradijo uporabnikovo poznavanje obnovljivih virov energije in njihove uporabe.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti

Nakup električne energije iz obnovljivih virov

Iz katerih virov se je proizvedena električna energija, ki jo porabljate, je razvidno z vašega računa za električno energijo. Dobavitelji lahko ponudijo tudi električno energijo izključno iz OVE ali SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija