Program dela in finančni načrt

Svet agencije do 30. septembra tekočega leta sprejme program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto. Program dela in finančni načrt agencije vključuje program nalog, ki jih je potrebno izvesti v prihodnjem letu, načrt finančnih sredstev, potrebnih za njihovo izvajanje, kadrovski načrt agencije ter višino nadomestila sistemskega operaterja in nadomestila operaterja prenosnega sistema. K programu dela in finančnemu načrtu agencije mora dati soglasje Državni zbor.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
18.03.2016 12:56
Datum posodobitve
07.12.2023 11:46
Področja:
Poročila Načrti