Pravica do menjave dobavitelja

Ne glede na kraj prebivanja ima odjemalec možnost izbirati med vsemi dobavitelji električne energije odjemalcem v Sloveniji. Pri izbiri dobavitelja je pomembno poleg cene upoštevati tudi vse druge pogoje, ki jih ponujajo dobavitelji. To so predvsem časovna veljavnost pogodbe, odpovedni rok, plačilni pogoji in dodatne storitve. Pri oskrbi z električno energijo je mogoče izbirati tudi različne vrste električne energije glede na vir, iz katerega je ta energija proizvedena.

 

Potem ko se je odjemalec že odločil za menjavo in izbral novega dobavitelja, lahko tega pooblasti, da zanj izpelje celoten postopek menjave dobavitelja.

 

Menjava dobavitelja sicer poteka v naslednjih korakih:

  1. Preveritev razmerja z dosedanjim dobaviteljem: odjemalec preveri, kdaj in kako lahko prekine razmerje z dosedanjim dobaviteljem.
  2. Sklenitev pogodbe z novim dobaviteljem: Odjemalec z novim dobaviteljem uskladi datum menjave, sklene novo pogodbo o dobavi in hkrati odpove obstoječo pogodbo o dobavi pri dosedanjem dobavitelju. Na podlagi pooblastila odjemalca lahko obstoječo pogodbo o dobavi v imenu odjemalca odpove novi dobavitelj.
  3. Prijava pri distribucijskem operaterju: končni odjemalec ali po pooblastilu novi dobavitelj posreduje zahtevo za zamenjavo distribucijskemu operaterju sistema, na katerega je priključen. Distribucijski operater, ki je prejel zahtevo, mora izvesti vse potrebno, da lahko končni odjemalec začne izvrševati pogodbo o dobavi elektrike z novim dobaviteljem najkasneje v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.

Odjemalcem se menjava dobavitelja ne sme zaračunati.

 

Distribucijske operater zavrne menjavo dobavitelja, če novi dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.

 

Končni odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki menjavi dobavitelja najkasneje šest tednov po začetku dobave s strani novega dobavitelja.

 

Podrobnejši način menjave dobavitelja določi distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih.

Več o menjavi dobavitelja.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 09:03
Datum posodobitve
29.10.2021 15:27
Ključne besede
menjava dobavitelja zamenjava dobavitelja
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka